Vanaf 2011 biedt Elan Training een uitgebreid kennisaanbod aan voor individuen en voor organisaties onder het label Elan Kennis. De cursussen en trainingen worden verzorgd door gedreven docenten met veel praktijkervaring en didactische vaardigheden. De programma’s zijn bestemd voor individuen en organisaties die en zijn gericht op de kennisgebieden werk en inkomen.

Wat is Elan Kennis?
Elan Kennis is een programma van korte en intensieve cursussen over de belangrijkste wet- en regelgeving in het sociale domein, zoals de Wajong of de WIA.  Bestaande wetten, maar ook nieuwe,  zoals de Wet werken naar vermogen.

De cursussen worden gegeven door inhoudelijk en didactisch zeer ervaren docenten. Stuk voor stuk specialisten die hun basis hebben in uitvoering en beleid. Dat garandeert een hoog niveau zonder dat de cursussen op een theoretische manier academisch zijn.

Elan Kennis is géén eenrichtingsverkeer van docent naar deelnemers. Het is niet het passief consumeren van voorgekauwde kennis. Een actieve houding van de cursisten is een must. Want zij moeten steeds de leerstof toetsen aan hun eigen praktijk. Het werken in groepen geeft daarbij een extra meerwaarde vanwege de verschillende invalshoeken en visies. Zo kunnen we samen en van elkaar leren.

Waarom Elan Kennis?
Elan Training heeft jarenlang ervaring met trainingen en opleidingen. We hebben gemerkt dat er een grote behoefte bestaat aan kennis over wet- en regelgeving. In onze maatschappij wordt veel waarde gehecht aan competenties en vaardigheden. Terecht! Maar ook kennis is belangrijk. Met up-to-date kennis kunnen vaardigheden en competenties tot bloei komen. De combinatie van de drie is een winnende!

Het sociale domein is een gecompliceerd geheel van organisaties, beleid en mensen. Professionals zoeken daarin hun weg om de doelen van hun organisatie te bereiken. Aan de basis van het sociale domein liggen wetten en regels. Nieuw beleid en uitvoeringsstructuren komen immers vrijwel altijd voort uit veranderingen in wet- en regelgeving. Kennis daarvan is daarom onontbeerlijk om effectief te opereren.

Wat heeft u aan Elan Kennis?
Kennis krijgt pas waarde bij praktische toepassing. Elan Kennis is dus niet: wetteksten van buiten leren. Maar wel: kennis opdoen die direct toepasbaar is in uw dagelijkse werk. Er is dan ook ruimte voor vragen uit uw praktijk en de dingen waar u tegenaan loopt.

U raakt in korte tijd op de hoogte van de toepassing en uitwerking van belangrijke wet- en regelgeving. U kunt daardoor in uw beroepspraktijk betere beslissingen nemen en effectiever opereren.

Voor wie?
Elan Kennis is er voor iedereen die te maken heeft met beleid of uitvoering van sociale wet- en regelgeving en die zijn of haar kennis hiervan op snelle en effectieve wijze wil vergroten of opfrissen:

 • Beleidsmedewerkers
 • Teamleiders
 • Consulenten
 • Klant- en casemanagers
 • Jobcoaches
 • Leidinggevenden
 • Adviseurs
 • Stafmedewerkers
 • Leidinggevenden

Cursusaanbod
Momenteel biedt Elan Kennis de volgende cursussen:

 • Overzicht wetgeving sociale zekerheid
 • Wet verbetering poortwachter
 • Arbeidsrecht
 • Participatiewet versus WAJONG 2016
 • WIA
 • Rechtsbescherming
 • Verzuimgesprekken

In ontwikkeling:

 • WMO
 • PGB
 • AWBZ

De cursussen staan op zichzelf en zijn los van elkaar te volgen. Ze worden gegeven in 3 vormen:

 • Open inschrijving, waarbij dus gemengde groepen ontstaan.
 • Incompany, waarbij dieper kan worden ingezoomd op de specifieke behoefte binnen een organisatie.
 • Op verzoek kan een leergang samengesteld worden van diverse op elkaar aansluitende cursussen.

Kosten

 • Individuele deelname € 325,- inclusief koffie/thee/lunch (vrij van BTW)
 • Incompany tot 14 deelnemers € 2650,- (vrij van BTW) Hierbij verzorgt de opdrachtgever de locatie, koffie thee, lunch
 • Locatie cursussen: Opleidingscentrum van Elan Training “De Geershof” in Ulvenhout en in diverse landelijke regio’s

Contact:
Voor nadere informatie, cursussen op maat belt u 076 – 5611 530 of
u mailt info@elan-kennis.nl

Maak gerust een afpraak voor een vrijblijvende intake.

Op zoek naar meer kennis op het gebied van Wajong – NWajong, Arbeidsrecht, WIA, Gemeentelijke regelingen e.d.? Klik dan op de cursussen in het navigatiemenu.


Elan Training biedt nog meer.
Naast de cursussen van Elan Kennis biedt Elan Training nog meer. Onder het label Elan Training worden complete opleidingstrajecten voor jobcoaches en klantmanagers verzorgd. Maar Elan Training biedt ook intensieve trainingen, coaching en supervisie. Deze trajecten en opleidingen worden gegeven op onze unieke eigen locatie in de bossen van Ulvenhout (bij Breda) waar ook outdoor activiteiten in het programma kunnen worden ondergebracht maar kunnen ook op locatie van de klant plaatsvinden.

Lees meer op de website van Elan Training: www.elantraining.nl

 

Wij zijn een gecertificeerd trainingsinstituut dus al onze leergangen,
opleidingen en trainingen kunnen BTW vrij worden aangeboden.